رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از وزیر میخواهم حواسش به اتفاقات عجیب و غریب پرسپولیس و استقلال باشد

از وزیر میخواهم حواسش به اتفاقات عجیب و غریب پرسپولیس و استقلال باشد علی پروین: بازیکن در منزل لم داده، بعد مدیر برنامه اش طلب پولهای هنگفت میکند! برای یک پاس گل ۲۰ میلیون میخواهند ، مگر وظیفه بازیکن چیست که این پولهای مفت را باید به جیب بزند؟ متاسفانه فوتبال ما دست یک مشت […]

از وزیر میخواهم حواسش به اتفاقات عجیب و غریب پرسپولیس و استقلال باشد

علی پروین:

بازیکن در منزل لم داده، بعد مدیر برنامه اش طلب پولهای هنگفت میکند!

برای یک پاس گل ۲۰ میلیون میخواهند ، مگر وظیفه بازیکن چیست که این پولهای مفت را باید به جیب بزند؟

متاسفانه فوتبال ما دست یک مشت بچه افتاده که هر کاری دلشان میخواهد انجام می دهند

مدیرهای فوتبالی ما قدرت برخورد با بازیکنای که فقط فکرشان پولهای مفت است را ندارند!

از وزیر ورزش دلخورم چون نمی داند در تیمهای استقلال و پرسپولیس چه اتفاقات تلخی میوفتد

اقای وزیر من حرفم حرف مردم است ، لطفا به ریخت و پاشها نظارت کن