رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سود ۴۵۰۰ میلیارد تومانی یک بانک خصوصی از افزایش نرخ ارز و پوشش زیان های بانک!

سود ۴۵۰۰ میلیارد تومانی یک بانک خصوصی از افزایش نرخ ارز و پوشش زیان های بانک! بانک‌ها که از محل بدهی‌های ریالی سپرده های مردم، دارایی های ارزی و مستغلات دارند، با بی ارزش شدن ریال و افزایش تورم بیشترین سود را کسب کرده و زیان وام های معوق را جبران می‌کنند!

سود ۴۵۰۰ میلیارد تومانی یک بانک خصوصی از افزایش نرخ ارز و پوشش زیان های بانک!

بانک‌ها که از محل بدهی‌های ریالی سپرده های مردم، دارایی های ارزی و مستغلات دارند، با بی ارزش شدن ریال و افزایش تورم بیشترین سود را کسب کرده و زیان وام های معوق را جبران می‌کنند!