رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی خطیر ، معاون ورزشی باشگاه استقلال از سمتش استعفا کرد!

علی خطیر ، معاون ورزشی باشگاه استقلال به دلیل مشکلات شخصی از سمتش استعفا کرد!/صداوسیما

علی خطیر ، معاون ورزشی باشگاه استقلال به دلیل مشکلات شخصی از سمتش استعفا کرد!/صداوسیما