رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طراحی صندوق ۲۰۶؛ ۲۵۰میلیون دلار و سمند، ۱۲۰میلیارد تومان در دهه هفتاد

طراحی صندوق ۲۰۶؛ ۲۵۰میلیون دلار و سمند، ۱۲۰میلیارد تومان در دهه هفتاد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری طراحی صندوق خودروی پژو ۲۰۶ و طراحی ۱۲۰ میلیارد تومانی سمند در دهه ۷۰ خبر داد /ایسنا

طراحی صندوق ۲۰۶؛ ۲۵۰میلیون دلار و سمند، ۱۲۰میلیارد تومان در دهه هفتاد

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری طراحی صندوق خودروی پژو ۲۰۶ و طراحی ۱۲۰ میلیارد تومانی سمند در دهه ۷۰ خبر داد /ایسنا