رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رد طرح مربوط به تعطیلی روزهای پنج‌شنبه در کمیسیون اجتماعی مجلس

رد طرح مربوط به تعطیلی روزهای پنج‌شنبه در کمیسیون اجتماعی مجلس 🔹رئیس کمیسیون اجتماعی: طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما این طرح با مخالفت اعضای کمیسیون همراه شد.

رد طرح مربوط به تعطیلی روزهای پنج‌شنبه در کمیسیون اجتماعی مجلس

🔹رئیس کمیسیون اجتماعی: طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما این طرح با مخالفت اعضای کمیسیون همراه شد.