رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خشم تراکتوری‌ها با انتشار یک فیلم و احتمال شکایت از گلر پرسپولیس

خشم تراکتوری‌ها با انتشار یک فیلم و احتمال شکایت از گلر پرسپولیس علیرضا بیرانوند بعد از پایان بازی پرسپولیس و تراکتور در ورزشگاه یادگار امام درحالی که به سمت رختکن در حال حرکت بود با حرکتی ناپسند به سمت هواداران تراکتور بار دیگر باعث حاشیه سازی شده است. فیلم منتشر شده از حرکت بیرانوند از […]

خشم تراکتوری‌ها با انتشار یک فیلم و احتمال شکایت از گلر پرسپولیس

علیرضا بیرانوند بعد از پایان بازی پرسپولیس و تراکتور در ورزشگاه یادگار امام درحالی که به سمت رختکن در حال حرکت بود با حرکتی ناپسند به سمت هواداران تراکتور بار دیگر باعث حاشیه سازی شده است.

فیلم منتشر شده از حرکت بیرانوند از روز گذشته در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است و باشگاه تراکتور هم به دلیل این کار ناپسند بیرانوند از این دروازه بان پرسپولیس با فیلمی که موجود است به کمیته انضباطی شکایت کرده است./ فارس