رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کالاهای وارداتی ۱۸۳ درصد گران شد؛ کالاهای صادراتی ۹۵ درصد!

کالاهای وارداتی ۱۸۳ درصد گران شد؛ کالاهای صادراتی ۹۵ درصد! آمار رسمی از افزایش ۱۸۳ درصدی قیمت کالای وارداتی و حدود ۹۵ درصدی کالاهای صادراتی در بهار امسال نسبت مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ حکایت دارد.

کالاهای وارداتی ۱۸۳ درصد گران شد؛ کالاهای صادراتی ۹۵ درصد!

آمار رسمی از افزایش ۱۸۳ درصدی قیمت کالای وارداتی و حدود ۹۵ درصدی کالاهای صادراتی در بهار امسال نسبت مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ حکایت دارد.