رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصوير فتوای آيت الله مكارم شيرازي درخصوص ازدواج دختران زير سيزده سال

تصوير فتوای آيت الله مكارم شيرازي درخصوص ازدواج دختران زير سيزده سال در جواب سؤال فاطمه ذوالقدر نماينده تهران كه به صراحت حكم باطل بودن در آن ذكر شده است.

تصوير فتوای آيت الله مكارم شيرازي درخصوص ازدواج دختران زير سيزده سال در جواب سؤال فاطمه ذوالقدر نماينده تهران كه به صراحت حكم باطل بودن در آن ذكر شده است.