رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود مدعی العموم به واگذاری‌های اراضی ساحلی قشم

ورود مدعی العموم به واگذاری‌های اراضی ساحلی قشم دادستان قشم: در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع احتمالی و بررسی همه قرارداد‌های واگذاری اراضی ساحلی قشم چه از سوی سازمان منطقه آزاد قشم و یا سایر سازمان‌های دولتی دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده است. ضابطین مکلف به جلوگیری از […]

ورود مدعی العموم به واگذاری‌های اراضی ساحلی قشم

دادستان قشم:
در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع احتمالی و بررسی همه قرارداد‌های واگذاری اراضی ساحلی قشم چه از سوی سازمان منطقه آزاد قشم و یا سایر سازمان‌های دولتی دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.
ضابطین مکلف به جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ساحلی هستند.
در صورتی که در واگذاری این اراضی، حقوق عامه نادیده گرفته شده باشد و یا تخلفی مشاهده شود برای ابطال این قرارداد اقدام خواهیم کرد/فارس