رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴.۵ محل وقوع: استان هرمزگان – حوالی تخت تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۱:۲۵:۴۲ طول جغرافیایی: ۵۶.۶۲ عرض جغرافیایی: ۲۷.۵۹ عمق زمین‌لرزه: ۱۴ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۰ کیلومتری تخت (هرمزگان) ۱۷ کیلومتری قلعه قاضي (هرمزگان) ۳۹ کیلومتری سرگز (هرمزگان) نزدیکترین مراکز استان: ۵۶ کیلومتری بندرعباس ۳۰۳ کیلومتری كرمان

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۵
محل وقوع: استان هرمزگان – حوالی تخت
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۱:۲۵:۴۲
طول جغرافیایی: ۵۶.۶۲
عرض جغرافیایی: ۲۷.۵۹
عمق زمین‌لرزه: ۱۴ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۰ کیلومتری تخت (هرمزگان)
۱۷ کیلومتری قلعه قاضي (هرمزگان)
۳۹ کیلومتری سرگز (هرمزگان)

نزدیکترین مراکز استان:
۵۶ کیلومتری بندرعباس
۳۰۳ کیلومتری كرمان