رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارگران شرکت هپکو همچنان خواستار تغییر سهامدار عمده هستند

کارگران شرکت هپکو همچنان خواستار تغییر سهامدار عمده هستند کارگران شرکت هپکو امروز در نیز اعتراض به محقق نشدن وعده مسوولان در مقابل این شرکت دست به تجمع زده و با درخواست نیروهای انتظامی به اعتراض خود پایان دادند. کارگران این شرکت روز گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی مسوولان به خواسته های به حقشان […]

کارگران شرکت هپکو همچنان خواستار تغییر سهامدار عمده هستند

کارگران شرکت هپکو امروز در نیز اعتراض به محقق نشدن وعده مسوولان در مقابل این شرکت دست به تجمع زده و با درخواست نیروهای انتظامی به اعتراض خود پایان دادند.
کارگران این شرکت روز گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی مسوولان به خواسته های به حقشان در مسیر راه آهن شمال جنوب تجمع کردند.
تجمعات اعتراضی روز گذشته منجر به درگیری بین برخی از کارگران و پلیس و در نهایت دستگیری تعدادی از کارگران شد.
خواسته کارگران تغییر سهامدار عمده شرکت و واگذاری آن به فرد اهلیت داری است که بتواند فارغ از نگاه های تجاری رونق را به هپکو بازگردانند/ فارس