رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزايش حقوق کارمندان برای سال آينده، ۱۵ درصد است

رئيس سازمان برنامه بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت: افزايش حقوق کارمندان برای سال آينده، ۱۵ درصد است

رئيس سازمان برنامه بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت: افزايش حقوق کارمندان برای سال آينده، ۱۵ درصد است