رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز عملیات ترکیه در شمال سوریه

آغاز عملیات ترکیه در شمال سوریه اردوغان با دستور عملیات اعلام کرد: هدفمان از عملیات چشمه صلح از بین بردن کریدور ترور در مرزهای جنوبی است /تسنیم

آغاز عملیات ترکیه در شمال سوریه

اردوغان با دستور عملیات اعلام کرد: هدفمان از عملیات چشمه صلح از بین بردن کریدور ترور در مرزهای جنوبی است /تسنیم