رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ووشو قهرمانی جهان

ووشو قهرمانی جهان / سیفی، آهنگریان و عارفی فینالیست شدند در ادامه روز سوم از مسابقات ووشو قهرمانی جهان «میلاد عارفی»، «عرفان آهنگریان» و «محسن محمدسیفی» با برتری مقابل رقبای خود به دیدار نهایی صعود کردند.

ووشو قهرمانی جهان / سیفی، آهنگریان و عارفی فینالیست شدند

در ادامه روز سوم از مسابقات ووشو قهرمانی جهان «میلاد عارفی»، «عرفان آهنگریان» و «محسن محمدسیفی» با برتری مقابل رقبای خود به دیدار نهایی صعود کردند.