رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رفع سوءاثر چک‌های برگشتی فاقد شکایت

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها مکلف به رفع سوءاثر چک‌های برگشتی فاقد شکایت شدند  

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها مکلف به رفع سوءاثر چک‌های برگشتی فاقد شکایت شدند