رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامزدهای احتمالی برای جانشینی ابوبکر البغدادی

نامزدهای احتمالی برای جانشینی ابوبکر البغدادی منابعی به المیادین اعلام کردند که براساس ارزیابی‌های امنیتی ابوعبدالرحمن الجزراوی و ابوعثمان الفرنسی نامزدهای احتمالی برای جانشینی ابوبکر البغدادی هستند/ ایسنا  

نامزدهای احتمالی برای جانشینی ابوبکر البغدادی

منابعی به المیادین اعلام کردند که براساس ارزیابی‌های امنیتی ابوعبدالرحمن الجزراوی و ابوعثمان الفرنسی نامزدهای احتمالی برای جانشینی ابوبکر البغدادی هستند/ ایسنا