رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صندوق بین‌المللی پول: بیکاری سبب تشدید اعتراض‌ها در خاورمیانه شده است

صندوق بین‌المللی پول: بیکاری سبب تشدید اعتراض‌ها در خاورمیانه شده است صندوق بین‌المللی پول می‌گوید بیکاری و کاهش رشد اقتصادی بر دامنه اعتراض‌ها در چندین کشور عربی و خاورمیانه افزوده است. این نهاد بین‌المللی در گزارشی که روز دوشنبه ۵ آبان در مورد چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای منتشر کرد، آورده است که بخشی از تنش‌های اجتماعی […]

صندوق بین‌المللی پول: بیکاری سبب تشدید اعتراض‌ها در خاورمیانه شده است

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید بیکاری و کاهش رشد اقتصادی بر دامنه اعتراض‌ها در چندین کشور عربی و خاورمیانه افزوده است.

این نهاد بین‌المللی در گزارشی که روز دوشنبه ۵ آبان در مورد چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای منتشر کرد، آورده است که بخشی از تنش‌های اجتماعی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ناشی از رشد اقتصادی ضعیف آنهاست./ یورونیوز