رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نحوه محاسبه سوابق تحصیلی در کنکور ۹۹ اعلام شد

نحوه محاسبه سوابق تحصیلی در کنکور ۹۹ اعلام شد در جلسه اول آبان جاری شورای سنجش و پذیرش مصوب کرد در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، میزان تأثیر سوابق تحصیلی حداکثر ۳۰ درصد و با تأثیر مثبت اعمال شود /ایسنا

نحوه محاسبه سوابق تحصیلی در کنکور ۹۹ اعلام شد

در جلسه اول آبان جاری شورای سنجش و پذیرش مصوب کرد در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، میزان تأثیر سوابق تحصیلی حداکثر ۳۰ درصد و با تأثیر مثبت اعمال شود /ایسنا