رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام حکومت نظامی در بغداد

اعلام حکومت نظامی در بغداد فرماندهی عملیات بغداد با صدور بیانیه ای از اعلام مقررات منع آمد و شد در پایتخت عراق خبر داد /مهر  

اعلام حکومت نظامی در بغداد

فرماندهی عملیات بغداد با صدور بیانیه ای از اعلام مقررات منع آمد و شد در پایتخت عراق خبر داد /مهر