رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال حذف میلیونی یارانه نقدی پردرآمدها در پایان آبان/سکوت ستاد حذف یارانه

احتمال حذف میلیونی یارانه نقدی پردرآمدها در پایان آبان/سکوت ستاد حذف یارانه بررسی ها نشان می‌دهد، با حذف ٢۴ میلیون نفر از افراد متمکن در نهایت رقمی نزدیک به ٧ هزار میلیارد تومان در پرداخت یارانه نقدی صرفه جویی صورت می‌گیرد. بر اساس قانون بودجه سالیانه رقمی بیش از ۴٠ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت […]

احتمال حذف میلیونی یارانه نقدی پردرآمدها در پایان آبان/سکوت ستاد حذف یارانه

بررسی ها نشان می‌دهد، با حذف ٢۴ میلیون نفر از افراد متمکن در نهایت رقمی نزدیک به ٧ هزار میلیارد تومان در پرداخت یارانه نقدی صرفه جویی صورت می‌گیرد.
بر اساس قانون بودجه سالیانه رقمی بیش از ۴٠ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی حدود ٧۵ میلیون ایرانی می‌شود.
در این بین برخی خبرها از آمادگی حذف میلیونی خانوارهای پردرآمد در دوره آبان ماهِ پرداخت یارانه نقدی حکایت دارد./تسنیم