رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«رافائل ماریانو گروسی»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد

«رافائل ماریانو گروسی»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، دیپلمات آرژانتینی، را به عنوان مدیر کل آژانس انتخاب کرد.

«رافائل ماریانو گروسی»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، دیپلمات آرژانتینی، را به عنوان مدیر کل آژانس انتخاب کرد.