رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دفتر سخنگوی دولت: مخالفان تصویب FATF مسئولیت عواقب خطیر اقدامات‌شان را به عهده گیرند

دفتر سخنگوی دولت: مخالفان تصویب FATF مسئولیت عواقب خطیر اقدامات‌شان را به عهده گیرند دفتر سخنگوی دولت: متاسفانه در روزهای اخیر تلاش هایی برای وارونه جلوه دادن حقایق در مورد لوایح چهارگانه و مسئولیت گریزی از عواقب تصمیماتِ عدم تصویب این لوایح، می شود که آخرین نمونه آن خبرسازی با عنوان «دولت برای کسب رضایت […]

دفتر سخنگوی دولت: مخالفان تصویب FATF مسئولیت عواقب خطیر اقدامات‌شان را به عهده گیرند

دفتر سخنگوی دولت:
متاسفانه در روزهای اخیر تلاش هایی برای وارونه جلوه دادن حقایق در مورد لوایح چهارگانه و مسئولیت گریزی از عواقب تصمیماتِ عدم تصویب این لوایح، می شود که آخرین نمونه آن خبرسازی با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» است.

دولت معتقد است باید مانع از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت ، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند/ایسنا