رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرجع بحث درباره لوایح مرتبط با FATF، دانشگاه و جامعه حقوقی است

مرجع بحث درباره لوایح مرتبط با FATF، دانشگاه و جامعه حقوقی است رئیس قوه قضاییه در دیدار رئیس و اعضای سازمان بسیج حقوقدانان با تاکید بر لزوم ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه و تقویت قدرت تحلیل، دانشگاه و جامعه حقوقی را مراجع شایسته اظهارنظر و بحث درباره مسائل حقوقی مهم از جمله لوایح مرتبط با FATF […]

مرجع بحث درباره لوایح مرتبط با FATF، دانشگاه و جامعه حقوقی است

رئیس قوه قضاییه در دیدار رئیس و اعضای سازمان بسیج حقوقدانان با تاکید بر لزوم ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه و تقویت قدرت تحلیل، دانشگاه و جامعه حقوقی را مراجع شایسته اظهارنظر و بحث درباره مسائل حقوقی مهم از جمله لوایح مرتبط با FATF دانست