رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییتر تمام تبلیغات سیاسی را روی پلتفرم خود ممنوع کرد

توییتر تمام تبلیغات سیاسی را روی پلتفرم خود ممنوع کرد «جک دورسی» مدیر توییتر با انتشار توییتی نوشت: تصمیم گرفتیم تا تمام تبلیغات سیاسی را در سطح جهانی متوقف کنیم. ما معتقدیم پیغام سیاسی باید به دست بیاید، نه اینکه خریداری شود.

توییتر تمام تبلیغات سیاسی را روی پلتفرم خود ممنوع کرد

«جک دورسی» مدیر توییتر با انتشار توییتی نوشت: تصمیم گرفتیم تا تمام تبلیغات سیاسی را در سطح جهانی متوقف کنیم.

ما معتقدیم پیغام سیاسی باید به دست بیاید، نه اینکه خریداری شود.