رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انفصال ۵ قاضی در ۱۵ روز

انفصال ۵ قاضی در ۱۵ روز دادستان کل کشور: به پرونده تخلفات ۵ تا ۶ قاضی ظرف ۱۵ روز گذشته رسیدگی شده و این افراد از دستگاه قضایی منفصل شده‌اند. حدود هفت الی ده پرونده دیگر آماده رسیدگی در دادگاه عالی است. با صدای بلند اعلام می‌کنیم که با قاضی فاسد برخورد خواهیم کرد./فارس

انفصال ۵ قاضی در ۱۵ روز

دادستان کل کشور:
به پرونده تخلفات ۵ تا ۶ قاضی ظرف ۱۵ روز گذشته رسیدگی شده و این افراد از دستگاه قضایی منفصل شده‌اند.
حدود هفت الی ده پرونده دیگر آماده رسیدگی در دادگاه عالی است.
با صدای بلند اعلام می‌کنیم که با قاضی فاسد برخورد خواهیم کرد./فارس