رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴.۵ محل وقوع: مرز استانهای خوزستان و لرستان – حوالی حسينيه تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۱:۵۰:۵۹ طول جغرافیایی: ۴۸.۳۷ عرض جغرافیایی: ۳۲.۹۲ عمق زمین‌لرزه: ۲۲ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۲۸ کیلومتری حسينيه (خوزستان) ۵۰ کیلومتری انديمشك (خوزستان) ۵۸ کیلومتری سپيد دشت (لرستان) نزدیکترین مراکز استان: ۶۳ کیلومتری خرم […]

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۵
محل وقوع: مرز استانهای خوزستان و لرستان – حوالی حسينيه
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۱:۵۰:۵۹
طول جغرافیایی: ۴۸.۳۷
عرض جغرافیایی: ۳۲.۹۲
عمق زمین‌لرزه: ۲۲ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۲۸ کیلومتری حسينيه (خوزستان)
۵۰ کیلومتری انديمشك (خوزستان)
۵۸ کیلومتری سپيد دشت (لرستان)

نزدیکترین مراکز استان:
۶۳ کیلومتری خرم آباد
۱۸۰ کیلومتری اهواز