رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آقایان با صیغه‌هایی که در قم کردند این شهر را پر از فاحشه کردند

آقایان با صیغه‌هایی که در قم کردند این شهر را پر از فاحشه کردند ابراهیم فیاض، جامعه شناس اصولگرا: ترویج چندهمسری اشاعه فحشا در جامعه است. همین آقایان با صیغه‌هایی که در قم کردند این شهر را پر از فاحشه کردند. دخترانی که صیغه آقایان شده‌اند فکر می‌کنند که چرا پول درنیاورند. امروز می‌بینیم که […]

آقایان با صیغه‌هایی که در قم کردند این شهر را پر از فاحشه کردند

ابراهیم فیاض، جامعه شناس اصولگرا: ترویج چندهمسری اشاعه فحشا در جامعه است. همین آقایان با صیغه‌هایی که در قم کردند این شهر را پر از فاحشه کردند. دخترانی که صیغه آقایان شده‌اند فکر می‌کنند که چرا پول درنیاورند. امروز می‌بینیم که ردیف چهارتا، چهارتا کنار خیابان‌های قم می‌ایستند، آن هم با حجاب کامل. چند شب قبل ماشین خود من در قم خراب شد و دیدم که فاحشه با چادر و مقعنه و حجاب کامل به ماشین چسبیده بود /تابناک