رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۵.۹ محل وقوع: استان آذربايجان شرقي – حوالی ترك تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰۲:۱۷:۰۳ طول جغرافیایی: ۴۷.۶۴ عرض جغرافیایی: ۳۷.۷۶ عمق زمین‌لرزه: ۲ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۹ کیلومتری ترك (آذربايجان شرقي) ۲۲ کیلومتری سراب (آذربايجان شرقي) ۲۹ کیلومتری تركمنچاي (آذربايجان شرقي) نزدیکترین مراکز استان: ۷۹ کیلومتری اردبيل […]

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۵.۹
محل وقوع: استان آذربايجان شرقي – حوالی ترك
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰۲:۱۷:۰۳
طول جغرافیایی: ۴۷.۶۴
عرض جغرافیایی: ۳۷.۷۶
عمق زمین‌لرزه: ۲ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۹ کیلومتری ترك (آذربايجان شرقي)
۲۲ کیلومتری سراب (آذربايجان شرقي)
۲۹ کیلومتری تركمنچاي (آذربايجان شرقي)

نزدیکترین مراکز استان:
۷۹ کیلومتری اردبيل
۱۲۳ کیلومتری تبريز