رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فشار گسل‌ها تخلیه شده است/ مردم نگران زلزله‌های بعدی نباشند

فشار گسل‌ها تخلیه شده است/ مردم نگران زلزله‌های بعدی نباشند استاندار آذربایجان شرقی: خوشبختانه تعداد پس لرزه‌ها مرتبا روبه کاهش بوده و فشار گسل‌ها تخلیه شده است؛ بنابراین مردم نگران زلزله‌های بعدی نباشند و به خانه‌ها خود برگردند.

فشار گسل‌ها تخلیه شده است/ مردم نگران زلزله‌های بعدی نباشند

استاندار آذربایجان شرقی:
خوشبختانه تعداد پس لرزه‌ها مرتبا روبه کاهش بوده و فشار گسل‌ها تخلیه شده است؛ بنابراین مردم نگران زلزله‌های بعدی نباشند و به خانه‌ها خود برگردند.