رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین وضعیت زلزله روستاهای «ورنکش» و «ورزقان» از زبان استاندار آذربایجان‌شرقی

آخرین وضعیت زلزله روستاهای «ورنکش» و «ورزقان» از زبان استاندار آذربایجان‌شرقی

آخرین وضعیت زلزله روستاهای «ورنکش» و «ورزقان» از زبان استاندار آذربایجان‌شرقی