رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازدید شبانه حجت السلام آل هاشم (امام جمعه تبریز) از مناطق زلزله زده

بازدید شبانه حجت السلام آل هاشم (امام جمعه تبریز) از مناطق زلزله زده

بازدید شبانه حجت السلام آل هاشم (امام جمعه تبریز) از مناطق زلزله زده