رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف لاریجانی

حذف لاریجانی شورای هماهنگی اصولگرایان قم پیش از اعلام نظر جامعه مدرسین فهرست نامزدهای این شهر در انتخابات مجلس یازدهم را نهایی کرد که علی لاریجانیدر این فهرست دیده نمی شود /سازندگی

حذف لاریجانی

شورای هماهنگی اصولگرایان قم پیش از اعلام نظر جامعه مدرسین فهرست نامزدهای این شهر در انتخابات مجلس یازدهم را نهایی کرد که علی لاریجانیدر این فهرست دیده نمی شود /سازندگی