رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبر خوش رئیس جمهور برای کرمانی ها

خبر خوش رئیس جمهور برای کرمانی ها روحانی در جمع مردم رفسنجان: آب آشامیدنی استان های یزد و کرمان را برای سه دهه آینده تامین خواهیم کرد

خبر خوش رئیس جمهور برای کرمانی ها

روحانی در جمع مردم رفسنجان: آب آشامیدنی استان های یزد و کرمان را برای سه دهه آینده تامین خواهیم کرد