رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جیمی کارتر در بیمارستان بستری شد

جیمی کارتر در بیمارستان بستری شد رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای رفع فشار مغزی ناشی از خونریزی به دلیل زمین خوردن اخیر، در بیمارستان بستری شد.

جیمی کارتر در بیمارستان بستری شد

رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای رفع فشار مغزی ناشی از خونریزی به دلیل زمین خوردن اخیر، در بیمارستان بستری شد.