رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مردان تا چه سنی باید به سربازی بروند؟

مردان تا چه سنی باید به سربازی بروند؟ سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تکلیف افرادی که کِبَر سن دارند و هنوز به سربازی نرفته‌اند، چیست؟ گفت: متولدین ۵۵ به بعد سرباز هستند و باید تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کنند و یا این که این […]

مردان تا چه سنی باید به سربازی بروند؟

سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تکلیف افرادی که کِبَر سن دارند و هنوز به سربازی نرفته‌اند، چیست؟ گفت:
متولدین ۵۵ به بعد سرباز هستند و باید تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کنند و یا این که این وضع تا سن ۵۱ سالگی را ادامه دهند.
فردی که به سن ۵۱ سالگی برسد خود به خود از شمول قانون خدمت خارج می‌شود یعنی در شمول قانون خدمت وظیفه نیست.
منظور از خارج شدن از شمول قانون خدمت یعنی دیگر خدمت (سربازی) از آن فرد برداشته می‌شود نه اینکه معاف شود.
برای این افراد کارت خاصی صادر نمی‌شود و شناسنامه این فرد به عنوان همان کارت پایان خدمت تلقی می‌شود./مهر