رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس‌جمهور: بسته حمایتی به خانواده‌های کم درآمد و افزایش حقوق کارمندان

رییس‌جمهور: بسته حمایتی به خانواده‌های کم درآمد و افزایش حقوق کارمندان و کارکنان در سال آینده ارائه می‌شود

رییس‌جمهور: بسته حمایتی به خانواده‌های کم درآمد و افزایش حقوق کارمندان و کارکنان در سال آینده ارائه می‌شود