رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پای شبنم نعمت‌زاده هم به پرونده بانک ملت باز شد

پای شبنم نعمت‌زاده هم به پرونده بانک ملت باز شد نماینده دادستان در پرونده بانک ملت: در بررسی اسناد و مدارک متوجه شدیم شبنم نعمت‌زاده ۵ میلیون درهم از شرکت پارسیس‌کیش دریافت کرده است.البته این پول تسویه شده است./تسنیم

پای شبنم نعمت‌زاده هم به پرونده بانک ملت باز شد

نماینده دادستان در پرونده بانک ملت:
در بررسی اسناد و مدارک متوجه شدیم شبنم نعمت‌زاده ۵ میلیون درهم از شرکت پارسیس‌کیش دریافت کرده است.البته این پول تسویه شده است./تسنیم