رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صفحه اول سفید یک نشریه در اعتراض به رفتار شهردار اسلام آباد غرب

صفحه اول سفید یک نشریه در اعتراض به رفتار شهردار اسلام آباد غرب نشریه عصر باختر نوشت: در اعتراض به رفتار عجیب شهردار اسلام آباد غرب و پلمپ با جوش منزل نمایندگی و دفتر مدیر مسئول در این شهرستان، این شماره تیتر و یادداشت هفته نداریم ….حرفی برای گفتن نمانده است./ دیده بان دولت

صفحه اول سفید یک نشریه در اعتراض به رفتار شهردار اسلام آباد غرب

نشریه عصر باختر نوشت: در اعتراض به رفتار عجیب شهردار اسلام آباد غرب و پلمپ با جوش منزل نمایندگی و دفتر مدیر مسئول در این شهرستان، این شماره تیتر و یادداشت هفته نداریم ….حرفی برای گفتن نمانده است./ دیده بان دولت