رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مالیات بر خرید خودرو!

مالیات بر خرید خودرو! عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفت: در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شده که باید قانونی گذاشته شود که هر کسی فقط یک بار در سال خودرو ثبت نام کند و کسانی که خودرو بیشتری ثبت نام کنند باید مالیات بیشتری بپردازد و منتظر هستیم […]

مالیات بر خرید خودرو!

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفت: در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شده که باید قانونی گذاشته شود که هر کسی فقط یک بار در سال خودرو ثبت نام کند و کسانی که خودرو بیشتری ثبت نام کنند باید مالیات بیشتری بپردازد و منتظر هستیم تا این طرح در مجلس نیز مطرح شود