رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک خطای تکراری؛ نماد ملی نیوزلند در انتخابات ایران!

یک خطای تکراری؛ نماد ملی نیوزلند در انتخابات ایران! برای چندمین مرتبه است که در ستاد انتخابات وزارت کشور به اشتباه از تصویر یک قله‌ خارجی به جای قله دماوند – نماد ملی کشورمان – استفاده می‌شود.

یک خطای تکراری؛ نماد ملی نیوزلند در انتخابات ایران!

برای چندمین مرتبه است که در ستاد انتخابات وزارت کشور به اشتباه از تصویر یک قله‌ خارجی به جای قله دماوند – نماد ملی کشورمان – استفاده می‌شود.