رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«اکرم عفیف»و توموآکی ماکینوجایزه برترین بازیکن فوتبال مردان سال AFC را دریافت کرد.

«اکرم عفیف» از قطر بالاتر از علیرضا بیرانوند از ایران و توموآکی ماکینو از ژاپن جایزه برترین بازیکن فوتبال مردان سال AFC را دریافت کرد.

«اکرم عفیف» از قطر بالاتر از علیرضا بیرانوند از ایران و توموآکی ماکینو از ژاپن جایزه برترین بازیکن فوتبال مردان سال AFC را دریافت کرد.