رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استاندار تهران: ۲۰۲۱ نفر در جریان ناآرامی های اخیر بازداشت شدند

استاندار تهران: ۲۰۲۱ نفر در جریان ناآرامی های اخیر بازداشت شدند محسنی بندپی: بر اساس آمارهای اولیه ۲۰۲۱ نفر در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند که بسیاری از آنها بلافاصله با یک بازجویی و به دستور محاکم قضایی اگر به صورت احساسی و به دلیل عدم آگاهی وارد جریانات شده باشند و این کار […]

استاندار تهران: ۲۰۲۱ نفر در جریان ناآرامی های اخیر بازداشت شدند

محسنی بندپی: بر اساس آمارهای اولیه ۲۰۲۱ نفر در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند که بسیاری از آنها بلافاصله با یک بازجویی و به دستور محاکم قضایی اگر به صورت احساسی و به دلیل عدم آگاهی وارد جریانات شده باشند و این کار برای نخسیتن بار بوده، بلافاصله بعد از دستگیری آزاد شدند /ایسنا