رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور روحانی برای تشکیل هیات بررسی نحوه جبران خسارات شهروندان در حوادث آبان ماه

دستور روحانی برای تشکیل هیات بررسی نحوه جبران خسارات شهروندان در حوادث آبان ماه رئیس‌جمهور دستور داده است هیاتی برای بررسی نحوه جبران خسارات شهروندانی که در حوادث هفته پایانی آبان ماه دچار آسیب شده اند، تشکیل شود. این هیات متشکل از وزرای کشور، دادگستری ومعاون حقوقی رئیس جمهور، موظف شده که ضمن بررسی حقوقی، […]

دستور روحانی برای تشکیل هیات بررسی نحوه جبران خسارات شهروندان در حوادث آبان ماه

رئیس‌جمهور دستور داده است هیاتی برای بررسی نحوه جبران خسارات شهروندانی که در حوادث هفته پایانی آبان ماه دچار آسیب شده اند، تشکیل شود.
این هیات متشکل از وزرای کشور، دادگستری ومعاون حقوقی رئیس جمهور، موظف شده که ضمن بررسی حقوقی، اجتماعی و اقتصادی موضوع، نحوه جبران خسارات را مشخص و گزارش نهایی را در اسرع وقت به رییس جمهور ارائه کند./پاد