رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه مقاطع تحصیلی در شهر قم فردا به علت آلودگی هوا تعطیل شد

همه مقاطع تحصیلی در شهر قم فردا به علت آلودگی هوا تعطیل شد مدارس قم و شهرهای سلفچگان و قنوات فردا چهارشنبه به علت آلودگی هوا تعطیل شد.

همه مقاطع تحصیلی در شهر قم فردا به علت آلودگی هوا تعطیل شد

مدارس قم و شهرهای سلفچگان و قنوات فردا چهارشنبه به علت آلودگی هوا تعطیل شد.