رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر ارتباطات: در برابر ناامنی‌های فضای مجازی راه‌حل ارائه دهیم، قطع اینترنت مساله را حل نمی‌کند

وزیر ارتباطات: در برابر ناامنی‌های فضای مجازی راه‌حل ارائه دهیم، قطع اینترنت مساله را حل نمی‌کند «محمد جواد آذری جهرمی» در این نشست اعلام کرد که با وجود مشکلات امنیتی در بستر اینترنت نباید به قطعی آن فکر کرد چرا که در صورت قطعی اینترنت اقتصاد کشور به جایی نخواهد رسید.

وزیر ارتباطات: در برابر ناامنی‌های فضای مجازی راه‌حل ارائه دهیم، قطع اینترنت مساله را حل نمی‌کند

«محمد جواد آذری جهرمی» در این نشست اعلام کرد که با وجود مشکلات امنیتی در بستر اینترنت نباید به قطعی آن فکر کرد چرا که در صورت قطعی اینترنت اقتصاد کشور به جایی نخواهد رسید.