رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تشکیل جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی برای بررسی کیک‌های مشکوک

تشکیل جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی برای بررسی کیک‌های مشکوک معاون کل وزارت بهداشت: امروز ساعت ۱۴ جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای بررسی بیشتر ابعاد توزیع کیک‌های مشکوک امروز برگزار می‌شود. فعلا هیچ اثری از قرص برنج درون کیک‌های مشکوک مشاهده نشده است. در آینده‌ای نزدیک منشأ این نوع کیک‌های مشکوک […]

تشکیل جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی برای بررسی کیک‌های مشکوک

معاون کل وزارت بهداشت:
امروز ساعت ۱۴ جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای بررسی بیشتر ابعاد توزیع کیک‌های مشکوک امروز برگزار می‌شود.
فعلا هیچ اثری از قرص برنج درون کیک‌های مشکوک مشاهده نشده است.
در آینده‌ای نزدیک منشأ این نوع کیک‌های مشکوک شناسایی می‌شود.
نظیر این اتفاق در کشورهای همسایه هم رخ داده است./ ایسنا