رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعداد کارتخوان‌های فعال به ۷.۸ میلیون دستگاه رسید

تعداد کارتخوان‌های فعال به ۷.۸ میلیون دستگاه رسید جدیدترین گزارش منتشره از سوی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان می‌دهد که تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی و دارای تراکنش در آبان ماه با رشد نسبت به مهر به ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است./ تابناک

تعداد کارتخوان‌های فعال به ۷.۸ میلیون دستگاه رسید

جدیدترین گزارش منتشره از سوی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان می‌دهد که تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی و دارای تراکنش در آبان ماه با رشد نسبت به مهر به ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است./ تابناک