رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمام مدارس تهران فردا تعطیل است

تمام مدارس تهران فردا تعطیل است به دلیل افزایش آلودگی هوای استان تهران، همه مدارس در تمام مقاطع بجز فیروزکوه، دماوند و پردیس فردا تعطیل است.

تمام مدارس تهران فردا تعطیل است

به دلیل افزایش آلودگی هوای استان تهران، همه مدارس در تمام مقاطع بجز فیروزکوه، دماوند و پردیس فردا تعطیل است.