رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اینترنت خاموش نمی‌شود

اینترنت خاموش نمی‌شود آذری جهرمی: اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است. دروغی که آنقدر تکرار شده و راه درازی داریم برای این که این تفکر را تصحیح کنیم. قطعی اینترنت مانند قطع کردن هوا است و نباید در گفتن آن لکنت زبان داشت./ایرنا

اینترنت خاموش نمی‌شود

آذری جهرمی:
اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است.
دروغی که آنقدر تکرار شده و راه درازی داریم برای این که این تفکر را تصحیح کنیم.
قطعی اینترنت مانند قطع کردن هوا است و نباید در گفتن آن لکنت زبان داشت./ایرنا