رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خروج قطار مسافربری در مسیر زاهدان تهران

خروج قطار مسافربری در مسیر زاهدان تهران یک منبع آگاه در اداره کل راه آهن سیستان و بلوچستان از خروج دیزل قطار مسافر بری در مسیر زاهدان با ۴۰۰ مسافر خبر داد. در حال حاضر این قطار در محدوده تونل های منطقه رودماهی متوقف شده است و تمام مسافران در سلامت کامل هستند‌.

خروج قطار مسافربری در مسیر زاهدان تهران

یک منبع آگاه در اداره کل راه آهن سیستان و بلوچستان از خروج دیزل قطار مسافر بری در مسیر زاهدان با ۴۰۰ مسافر خبر داد.

در حال حاضر این قطار در محدوده تونل های منطقه رودماهی متوقف شده است و تمام مسافران در سلامت کامل هستند‌.